Läckö Sessions, Benjamin Ingrosso 19 augusti.

För smidig avresa från respetive påstigning plats ber vi vara uppmärksamma på vilket buss nummer ni är bokade på.

Det är många bussar som passerar påstigningsplatserna.
Bussarna har namnlista på alla resenärer på respetive buss och bokckar av så rätt resenär är med på rätt buss.

Från Lidköping avgår bussar enligt nedan.

Gamla Stadens Torg 17:45 sedan via de efterföljande påstigningplatserna.

Buss 8
Buss 9
Buss 11 

Gamla Stadens Torg 18:15 sedan via de efterföljande påstigningplatserna.
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 4
Buss 5
Buss 6
Buss 7
Buss12

17:45 Sparbanken Lidköping Arena direkt till Läckö 

Buss 15
Buss 16
Buss 17
Buss 18

Alla bussar fullbokade!