Särskilda resevillkor

• Anmälan
är bindande när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning via post eller mail.  Vid bokning via internet ansvarar resenären själv för att bokningen är rätt.

• Anmälningsavgiften 
Skall betalas inom 14 dagar efter erhållen bekräftelse. OBS ange alltid Faktura Nr / Invoice Nr vid betalning.
Detta hittar du längst upp till höger på ditt resebevis.

• Slutbetalning 
Skall betalas 21 dagar innan avresan, ange alltid Faktura Nr / Invoice No vid betalning.
Detta hittar du längst upp till höger på ditt resebevis.

• Avbeställningskostnad
Avbokningskostnaden är alltid lägst anmälningsavgiften / resenär.
30 – 21 dagar före avresa                     25 % av resans pris*
20 – 9 dagar före avresa                       50 % av resans pris*
Inom 8 dagar före avresa                    100 % av resans pris*
*dock lägst 300 kr / resenär
Avgift för bokade biljetter och specialarrangemang återbetalas ej.
OBS! Utebliven betalning innebär INTE automatisk avbokning.

Avbeställningsskydd
Via hemförsäkring eller betalkort (t.ex. Visa/MasterCard) har de flesta av­beställnings-skydd som ger fullgott skydd. Om resenären inte har det går det att teckna ett avbeställningsskydd genom att tillsammans med anmälan betala in en av­gift på 100 kr/person för 2–4-dagarsresor och 150 kr för 5 dagar eller mer. (Bel­op­pet betalas ej till­baka vid annullering av resa). Sjukdom skall styrkas med läkarintyg utfärdat innan avresa.
OBS! Sker av­beställning mås­­te vi ta ut en ex­pe­di­tions­avgift på 300 kr/person. 
OBS! Vid evenemangsresor som t.ex. teater och konserter åter­betalas ej kostnaden för ­bil­jet­ten. 

• Resebevis
med datum för anmälningsavgift samt slutbetalning skickas ut av arrangören direkt efter bokning. Kontrollera så resebeviset stämmer med bokningen. Det är avresetid och plats i resebeviset som gäller.  
All betalning sker via plusgiro. Vi har inte möjlighet att ta emot kortbetalning eller kontanter. 

• Logi, måltider, entréer 
I resans pris ingår del i 2-bädds­rum med dusch/WC där inget annat anges. 
Hotellen har god eller mycket god standard. Dock måste man komma ihåg att standarden i södra och östra Europa är enklare än i norra Europa. Ofta kan man finna att rummens storlek, utsikt och utrustning varierar under en rundresa. Eftersom hotellen gjort rumsfördelningen innan vi anländer får vi acceptera dessa olikheter. 
I mån av tillgång kan enkelrum beställas mot pris­tillägg.Om annan resenär ej finns som kan dela rum tillkommer automatiskt enkelrumstillägg för ensamresenär. 
Vi försöker alltid boka rökfria rum till alla, men i vissa länder kan det ibland förekomma rum där rökning är tillåten. 
Halvpension innebär att frukost och middag ingår i resans pris (måltidsdrycker ingår ej och betalas på plats). Entréavgifter samt extra­utflykter som ej är med i faktarutan intill respek­ti­ve resa ingår ej.

• Särskilda önskemål 
Önskemål om vegetarisk kost, glutenfri mat eller behov av annan kost p.g.a. allergier ska meddelas vid bokning av resa. Hotell och restauranger utomlands serverar inte lika varierad dietkost som i Sverige. Vi försöker uppfylla önskemålen så långt det är möjligt, men kan ej garantera att önskad specialkost kommer att serveras under resan. Vi rekommenderar glutenintoleranta att ta med glutenfritt bröd under resan. 
Var försiktig med parfym, rakvatten och citrusfrukter under resans gång, medresenärer kan ha besvär som ger allergiska reaktioner.

• Gäster med funktionshinder
Eventuellt rörelsehinder ska meddelas i samband med bokning så att vi kan informera om resans upplägg. 
Bussarna på våra programresor är inte utrustade med lift eller liknande (ev medtagande av rullator/rullstol måste meddelas). På flera resmål och platser för lunchpaus kan det vara svårt att komma intill med buss, så man får räkna med en liten promenad. 
För den som har funktionsnedsättning är det viktigt att ha med sig någon på resan som kan hjälpa till med det praktiska. Våra reseledare måste tänka på samtliga resenärer och har inte möjlighet att ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär. 
Bussresor kan ibland vara begränsande för rörelsehindrade. Fråga gärna efter rum som är specialanpassade.

• Minsta antal resenärer 
Minsta antal resenärer för resornas genomförande är i regel 25 personer.

• Inställande av resa 
Inställande av dagstur p.g.a. för få resenärer med­de­las re­se­nären senast 2 dagar före avresa. Flerdagsresor med­de­las resenären senast 10 dagar före avresan.

• Återbetalning 
Vid av arrangören inställd resa återbetalas hela det in­be­tal­da beloppet.

• Pass och visum 
Giltigt pass eller polisens nationella ID-kort skall alltid medföras vid resa utomlands. Resenären ansvarar för att hålla sig informerad om aktuellt läge på resmålet. 
Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokning. Resenär ansvarar själv för att nödvändiga visum ordnas.
Vid färjetransport om minst 2 timmar skall fullständigt namn, födelseår och nationalitet lämnas vid bokning. Detta enligt sjöfartverkets bestämmelser.
Ansökan om pass och nationellt ID-kort görs hos Polisen. Visum behövs normalt inte för svenska medborgare på våra resor om inget annat anges i faktarutan på respektive resa. 

• Bussarna 
När Ni reser med NYBERGs BUSS AB kan Ni alltid känna Er säkra på att resan utförs med bussar av högsta kvalitet. Bussarna är bl.a. utrustade med säkerhetsbälten på alla platser, alkolås, ABS-bromsar, fällbara stolar, fotstöd, läslampor, AC, toalett, kylskåp, DVD. 
Vid vissa resor med få deltagare kan resan genomföras med mindre buss som saknar toalett och då blir det givetvis extra stopp för toalettbesök. 
Vid anslutningar kan resenärer behöva byta buss och det kan även förekomma mindre buss/bil/taxi vid få resenärer. 
Vid enstaka tillfälle då det är fåtal påstigande kan vi göra överenskommelse med resenären om annat färdmedel vid anslutningen. (Givetvis utan kostnad för resenären).
OBS! För våra resenärers trevnad skall det vara rök- och alkoholfritt på våra bussar. 

• Påstigningsplats och avresetid 
Påstigningsplats och tid står i Resebeviset och det är alltid detta som gäller. Observera att det är avgångstid vilket innebär att resenärer bör vara på plats 10 minuter innan för lastning o påstigning. Det är varje resenärs ansvar att kontrollera avresetid och vara på rätt plats.  
Bussen väntar inte på någon resenär längre än 5 min efter utsatt avresetid. Detta med hänsyn tagen till våra bokade resenärer som väntar på påstigning längre fram. Vi frånsäger oss kostnader för resenär som ej kommit i tid till avgång. Av- och påstigning endast på angivna hållplatser. 

• Resenär som missar bussen 
Ring vår kontorstelefon 0510-70 000 för vidare hänvisning via telefonsvarare. Vi kan hjälpa till med lösning i samråd med resenären.

• Plats i bussen 
Någon särskild plats i bussen kan normalt inte reserveras. På längre resor tillämpar vi platsrotation enligt reseledarens instruktioner. 
När det gäller åksjuka finns flera olika preparat att köpa på Apoteket. Om särskilda skäl föreligger och vi får in läkarintyg, kan personlig plats bokas enligt kostnad 50 kr per person och resdag.

• Bagage 
Som resenär gäller att man får ta med total bagagevikt på max 30 kg/person (inklusive inhandlade varor under resan). I- och urlastning av bagage får endast ske av vår personal – chaufför eller reseledare. Resenären har själv ansvar för transporten av bagaget till och från bussen och hotellrummet samt att bagaget lastas in i bussen vid avfärd.
Bagaget skall vara märkt med namn och på-/avstig-ningsplats. Värdesaker (ex teknisk utrustning smycken eller kontanter) ska ej förvaras i bagageutrymmet och ersätts ej vid förlust eller skada. 
För ev kvarglömda saker ansvarar bussbolaget ej. Tillvaratagna effekter kan sökas hos bussbolaget i en vecka. Skickas till ägare om frankerat emballage sänds till oss.

• Paus och rast 
Vi kör som regel inte längre än 2,5–3 timmar utan rast, men vid upplastning och avlastning första o sista dagen kan det bli lite längre etapper. 
Under paus/rast får ingen resenär vara kvar i bussen. Chaufför (som då får sin lagstadgade rast) och reseledare lämnar bussen och den skall vara låst. Detta av försäkringsskäl.

• Försäkring 
Vi rekommenderar resenären att se över försäkringsskyddet. Kontrollera Hemförsäkringen, kanske behöver det göras en komplettering. Vid ev sjukdom är det viktigt att medföra Försäkringskassans ”blå kort” European Health Insurance Card, som ger rätt till nödvändig vård vid tillfälligt besök i ett annat EU/EES-land.  

Ändringar 
Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i pro­­gram­met. Vi reserverar oss mot hotellbyte utanför vår kontroll.
Vi reserverar oss för ev prishöjningar p.g.a. förändrade valutakurser, oljepriser, skatter m.m. 
Valutan är beräknad efter den kurs som är angiven på respektive resa.
Ev. valutatillägg meddelas, ca 2 veckor före avresa, eller i samband med slutbetalning. 

• Teater/Evenemang
För inställd teaterföreställning p.g.a. sjukdom m.m. ansvaras ej. Ersättare för skådespela­re/artis­ter kan förekomma vid sjukdom m.m. Ovanstående görs av produktionsbolaget och är helt utanför vår kontroll. Teater/konsertbiljett återlöses enligt teaterns villkor.
Teaterbiljett kan tyvärr inte återbetalas vid avbeställning av resa. 

• Reklamation 
Eventuella anmärkningar och anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, först göras på platsen och därefter skriftligt inom 2 veckor efter resans slut till
NYBERGs BUSS AB

Prisändringar, tryckfel och hemsida
Priset för resan bestäms på bokningsdagen. Priserna för våra resor flyter dvs de anpassas efter bokningsläge, valutakurser och andra omständigheter. Aktuellt pris för respektive resa finns på hemsidan. I kataloger och annonser visas lägsta pris vid datum för tryck.Vi reserverar oss för ev. tryckfel i kataloger / trycksaker och på hemsida. Vid divigerande uppgifter mellan kataloger / trycksaker och hemsida gäller uppgift på hemsidan först.

• Arrangör/Resegaranti  
Arrangör enligt resegarantilagen är:
NYBERGs BUSS AB
Skaragatan 83 
531 40 Lidköping
Telefon +46 510 70 000 
NYBERGs BUSS AB har hos Kammarkollegiet ställt den garanti reselagen fastställt, vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser. 

I första hand gäller Särskilda resevillkor. I övrigt tillämpar vi Allmänna resevillkor för paketresor. 

Vi reserverar oss för ev. tryckfel, samt ändringar som vi tvingats göra efter pressläggning.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom detta! Det sparar tid för både dig och oss.