Våra Bussar

FOSSILFRITT BRÄNSLE
För miljöns bästa kör vi våra fordon uteslutande på Fossilfritt bränsle HVO100. Detta är ett
förnybart dieselbränsle som till 100 % tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall och andra rester
från växtriket. Bränslet ger upp till 90 % reducering av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel.