Särskilda resevillkor• Anmälan
är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord. Vid bokning via internet ansvarar du själv för att du bokat rätt

• Anmälningsavgiften 
skall betalas inom en vecka efter erhållen bekräftelse. 
Anmälningsavgiften är 500–1200 kr/person beroende på vilken evenemangs­biljett som köps ut inför resan. OBS ange alltid bokn nr vid betalning.

• Avbeställningskostnad
Alltid minst 300 kr / resenär
Mer än 30 dagar före avresa                    10% av resans pris
30 – 15 dagar före avresa                         25 % av resans pris*
14 – 72 timmar före avresa                       50 % av resans pris*
Inom 72 timmar före avresa                    100 % av resans pris*
*dock lägst anmälningsavgiften
Avgift för bokade biljetter och specialarrangemang återbetalas ej.
OBS! Utebliven betalning innebär INTE automatisk avbokning.

Avbeställningsskydd
Via hemförsäkring eller betalkort (t.ex. Visa/MasterCard) har de flesta av­beställnings-skydd som ger fullgott skydd. Om du inte har det kan du teckna ett avbeställningsskydd genom att tillsammans med anmälan betala in en av­gift på 100 kr/person för 2–4-dagarsresor och 150 kr för 5 dagar eller mer. (Bel­op­pet betalas ej till­baka vid annullering av resa). Sjukdom skall styrkas med läkarintyg utfärdat innan avresa.
OBS! Sker av­beställning mås­­te vi ta ut en ex­pe­di­tions­avgift på 200 kr/person. 
OBS! Vid evenemangsresor som t.ex. teater och konserter åter­betalas ej kostnaden för ­bil­jet­ten. 

• Resebevis/Slutbetalning 
Brev  skickas ut ca 1 månad före avresan och betalningen sker ca 3 veckor innan avresa. Om bokning sker se­na­re än 30 dagar före avresa skall hela re­sans belopp betalas om­gå­ende. 
Kontrollera att Ditt resebevis stämmer med Din bokning. Det är avresetid och plats i resebeviset som gäller.  
All betalning sker via plusgiro. Vi har inte möjlighet att ta emot kortbetalning eller kontanter. 
Senast 14 dagar innan avresa skall du ha fått information från oss – om inte hör av dig snarast!

• Logi, måltider, entréer 
I resans pris ingår del i 2-bädds­rum med dusch/WC där inget annat anges. 
Hotellen har god eller mycket god standard. Dock måste man komma ihåg att standarden i södra och östra Europa är enklare än i norra Europa. Ofta kan man finna att rummens storlek, utsikt och utrustning varierar under en rundresa. Eftersom hotellen gjort rumsfördelningen innan vi anländer får vi acceptera dessa olikheter. 
I mån av tillgång kan enkelrum beställas mot pris­tillägg.Om annan resenär ej finns som kan dela rum tillkommer automatiskt enkelrumstillägg för ensamresenär. 
Vi försöker alltid boka rökfria rum till alla, men i vissa länder kan det ibland förekomma rum där rökning är tillåten. 
Halvpension innebär att frukost och middag ingår i resans pris (måltidsdrycker ingår ej och betalas på plats). Entréavgifter samt extra­utflykter som ej är med i faktarutan intill respek­ti­ve resa ingår ej.

• Särskilda önskemål 
Önskemål om vegetarisk kost, glutenfri mat eller behov av annan kost p.g.a. allergier ska meddelas vid bokning av resa. Hotell och restauranger utomlands serverar inte lika varierad dietkost som i Sverige. Vi försöker uppfylla önskemålen så långt det är möjligt, men kan ej garantera att önskad specialkost kommer att serveras under resan. Vi rekommenderar glutenintoleranta att ta med glutenfritt bröd under resan. 
Var försiktig med parfym, rakvatten och citrusfrukter under resans gång, medresenärer kan ha besvär som ger allergiska reaktioner.

• Gäster med funktionshinder
Eventuellt rörelsehinder ska meddelas i samband med bokning så att vi kan informera om resans upplägg. 
Bussarna på våra programresor är inte utrustade med lift eller liknande (ev medtagande av rullator/rullstol måste meddelas). På flera resmål och platser för lunchpaus kan det vara svårt att komma intill med buss, så man får räkna med en liten promenad. 
För den som har funktionsnedsättning är det viktigt att ha med sig någon på resan som kan hjälpa till med det praktiska. Våra reseledare måste tänka på samtliga resenärer och har inte möjlighet att ägna alltför mycket tid åt en enskild resenär. 
Bussresor kan ibland vara begränsande för rörelsehindrade. Fråga gärna efter rum som är specialanpassade.

• Minsta antal resenärer 
Minsta antal resenärer för resornas genomförande är i regel 25 personer.

• Inställande av resa 
Inställande av dagstur p.g.a. för få resenärer med­de­las re­se­nären senast 2 dagar före avresa. Flerdagsresor med­de­las resenären senast 10 dagar före avresan.

• Återbetalning 
Vid av arrangören inställd resa återbetalas hela det in­be­tal­da beloppet.

• Pass och visum 
Giltigt pass eller polisens nationella ID-kort skall alltid medföras vid resa utomlands. Resenären ansvarar för att hålla sig informerad om aktuellt läge på resmålet. 
Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokning. Resenär ansvarar själv för att nödvändiga visum ordnas.
Vid färjetransport om minst 2 timmar skall fullständigt namn, födelseår och nationalitet lämnas vid bokning. 
Detta enligt sjöfartverkets bestämmelser.
Du ansöker om pass och nationellt ID-kort hos Polisen. Visum behövs normalt inte för svenska medborgare på våra resor om inget annat anges i faktarutan på respektive resa. 

• Bussarna 
När Ni reser med NYBERGs BUSS AB kan Ni alltid känna Er säkra på att resan utförs med bussar av högsta kvalitet. Bussarna är bl.a. utrustade med säkerhetsbälten på alla platser, alkolås, ABS-bromsar, fällbara stolar, fotstöd, läslampor, AC, toalett, kylskåp, DVD. 
Vid vissa resor med få deltagare kan resan genomföras med mindre buss som saknar toalett och då blir det givetvis extra stopp för toalettbesök. 
Vid anslutningar kan resenärer behöva byta buss och det kan även förekomma mindre buss/bil/taxi vid få resenärer. 
Vid enstaka tillfälle då det är fåtal påstigande kan vi göra överenskommelse med resenären om annat färdmedel vid anslutningen. (Givetvis utan kostnad för resenären).
OBS! För våra resenärers trevnad skall det vara rök- och alkoholfritt på våra bussar. 

• Påstigningsplats och avresetid 
Påstigningsplats och tid finner du i Resebeviset och det är alltid detta som gäller. Observera att det är avgångstid vilket innebär att resenärer bör vara på plats 10 minuter innan för lastning o påstigning. Det är varje resenärs ansvar att kontrollera avresetid och vara på rätt plats.  
Bussen väntar inte på någon resenär längre än 5 min efter utsatt avresetid. Detta med hänsyn tagen till våra bokade resenärer som väntar på påstigning längre fram. Vi frånsäger oss kostnader för resenär som ej kommit i tid till avgång. Av- och påstigning endast på angivna hållplatser. 

• Missar du bussen 
Ring vår kontorstelefon 0510-70 000 för vidare hänvisning via telefonsvarare. Vi kan hjälpa till med lösning i samråd med resenär.

• Plats i bussen 
Någon särskild plats i bussen kan normalt ej reserveras. På längre resor tillämpar vi platsrotation enligt reseledarens instruktioner. 
När det gäller åksjuka finns flera olika preparat att köpa på Apoteket. Om särskilda skäl föreligger och vi får in läkarintyg, kan personlig plats bokas enligt kostnad 25 kr per person och resdag.

• Bagage 
Som resenär får du ta med Dig total bagagevikt av max 30 kg/person (inklusive inhandlade varor under resan). I- och urlastning av bagage får endast ske av vår personal – chaufför eller reseledare. Resenären har själv ansvar för transporten av bagaget till och från bussen och hotellrummet. Och du ansvarar själv för att ditt bagage lastas in i bussen vid avfärd.
Bagaget skall vara märkt med namn och på-/avstig-ningsplats. Värdesaker (ex teknisk utrustning smycken eller kontanter) ska ej förvaras i bagageutrymmet och ersätts ej vid förlust eller skada. 
För ev kvarglömda saker ansvarar bussbolaget ej. Tillvaratagna effekter kan sökas hos bussbolaget i en vecka. Skickas till ägare om frankerat emballage sänds till oss.

• Paus och rast 
Vi kör som regel inte längre än 2,5–3 timmar utan rast, men vid upplastning och avlastning första o sista dagen kan det bli lite längre etapper. 
Under paus/rast får ingen resenär vara kvar i bussen. Chaufför (som då får sin lagstadgade rast) och reseledare lämnar bussen och den skall vara låst. Detta av försäkringsskäl.

• Försäkring 
Vi rekommenderar att du ser över ditt försäkringsskydd. Kontrollera din Hemförsäkring, kanske behöver du göra en komplettering. Om du blir sjuk är det viktigt att du har med dig Försäkringskassans ”blå kort” European Health Insurance Card, som ger dig rätt till nödvändig vård när du tillfälligt besöker ett annat EU/EES-land.  

Ändringar 
Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i pro­­gram­met. Vi reserverar oss mot hotellbyte utanför vår kontroll.
Vi reserverar oss för ev prishöjningar p.g.a. förändrade valutakurser, oljepriser, skatter m.m. 
Valutan är beräknad efter maximal kurs på 9.85 €uro, 1.05 NOK och 1.25 DKK. Ev. valutatillägg meddelas i samband med slutbetalning. 

• Teater/Evenemang
För inställd teaterföreställning p.g.a. sjukdom m.m. ansvaras ej. Ersättare för skådespela­re/artis­ter kan förekomma vid sjukdom m.m. Ovanstående görs av produktionsbolaget och är helt utanför vår kontroll. Teater/konsertbiljett återlöses enligt teaterns villkor.
Teaterbiljett kan tyvärr inte återbetalas vid avbeställning av resa. 

• Reklamation 
Eventuella anmärkningar och anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, först göras på platsen och därefter skriftligt inom 2 veckor efter resans slut till
NYBERGs BUSS AB

• Arrangör/Resegaranti  
Arrangör enligt resegarantilagen är:
NYBERGs BUSS AB
Skaragatan 83 
531 40 Lidköping
Telefon +46 510 70 000 
NYBERGs BUSS AB har hos Kammarkollegiet ställt den garanti reselagen fastställt, vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser. 

I första hand gäller Särskilda resevillkor. I övrigt tillämpar vi Allmänna resevillkor för paketresor. 

Vi reserverar oss för ev. tryckfel, samt ändringar som vi tvingats göra efter pressläggningen av detta program.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom detta! Det sparar tid för både dig och oss.