Information angående Coronaviruset: 

Vi är många som oroar oss för utvecklingen av sjukdomen Covid-19 i samhället. Och vi gör vårt bästa för att skydda dig som vill resa genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför vill vi erbjuda säkra resor för dig som vill resa i sommar. 

 

Åtgärder vi vidtagit för våra paketresor är:

• Våra turistbussar är utrustade med helautomatiska luftkonditioneringssystem som byter ut luften upp till var 4:e minut.

• För att öka säkerheten ombord ytterligare byter vi filter i ventilationssystemet till ett högpresterande partikelfilter med antivirusfunktion.  

• Vi begränsar antalet resenärer i varje buss så att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskapen. 

• Varje resa kommer att ha bestämda platser i bussen och vi kommer att stänga av platser som man inte får sitta på. 

• Skyltar sitter i bussen för att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Reseledare eller chaufför kommer att påminna om rekommendationer. 

• Vi städar våra bussar med utökade städrutiner. 

• Handsprit kommer att finnas tillgängliga på alla bussar. 

• Resan kommer att genomföras med kortare etapper lite extra stopp. 

• Samtliga resmål har setts över för att göras så säkra som möjligt. Utomhusaktiviteter har ökat.


Uppdaterad 1 juli 2021, kl. 19:00